نمونه کارها

نمونه کارهای انجام شده موسسه صنعتی عدالت

  • پروژه مسکن مهر کاشان
  • پروژه مسکن مهر اراک
  • ورزشگاه هفت هزار نفری بیرجند
  • مجتمع فریدون کنار
  • مجتمع های ای اس پی
  • مجتمع های تولیدی و صنعتی نور
  • شرکت چینی زرین
  • شرکت آسیا گستر
  • شرکت آرین شوفاژکار