خدمات کشاورزی

خدمات کشاورزی در صنعت پمپ:

سیستم های آبیاری صنعتی (لوله ای و قطره ای ) و بارانی

آبکش از چاه و استخر و مخازن و پمپاژ به صورت معین و کنترل شده

انواع الکترو پمپ های کف کش ، لجن کش : الکتروپمپ های شناور ،کمر چاهی ، سمپاش و مه پاش لوله های خرطومی و اتصالات